जुलै , २०१५ | संधी रोजगाराची | खात्री नोकरीची

परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई येथे विविध पदाच्या 5 जागापरिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई येथे समाज कार्स अनुदेशक (1 जागा), पब्लिक हेल्थ नर्स (1 जागा), सांख्यिकी सहायक (1 जागा), कनिष्ठ कलाकार (1 जागा), प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसानंतरची असेल. यासंबंधीची महाराष्ट्र टाइम्स 3 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.fwtrc.gov.in/htmldocs/recruitment.htm या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) मध्ये विविध पदाच्या 19 जागा
भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) मध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक - ग्रेड-ए (10 जागा), खाजगी सचिव-ग्रेड-ए (5 जागा), व्यवस्थापक-ग्रेड-बी (3 जागा), कर सल्लागार (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची महाराष्ट्र टाइम्स 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.sidbi.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मध्ये 18 जागा
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मुंबई आणि दिल्ली येथे दोन वर्षाच्या कंत्राटी तत्वावर वरिष्ठ प्रकल्प वित्तीय व्यवस्थापक (1 जागा), विशेषज्ञ अधिकारी (कायदा) (2 जागा), प्रकल्प वित्तीय व्यव्यस्थापक (3 जागा), मुख्य धोका व्यव्यस्थापक (1 जागा), धोका व्यव्यस्थापक (1 जागा), विशेषज्ञ अधिकारी (3 जागा), प्रकल्प सहयोगी सल्लागार/तांत्रिक सल्लागार (4 जागा), संप्रेषण व्यवस्थापक (2 जागा), वरिष्ठ प्रकल्प सल्लागार (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची महाराष्ट्र टाइम्स 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहितीwww.nabard.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बार्टी पुणे अंतर्गत विविध पदाच्या 11 जागा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत मानधन तत्त्वावर करार पद्धतीने विभागीय प्रकल्प संचालक (कौशल्य विकास) (2 जागा), विभागीय सहाय्यक प्रकल्प संचालक (कौशल्य विकास) (3 जागा), प्रकल्प अधिकारी (कोशल्य विकास) (6 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 3 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती https://barti.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

युनाइटेड इंडिया इंश्युरन्स कंपनीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या 750 जागा
युनाईटेड इंडिया इंश्युरन्स कंपनीमध्ये सहाय्यक (750 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी पात्र उमेइवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती https://uiic.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये चीप लॉ ऑफिसर पदाची 1 जागा
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये चीप लॉ ऑफिसर (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mumbaiport.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय नौकानयन महामंडळ, मुंबई येथे एससीआय ग्रॅज्युएट मरिन इंजिनीअर्स पदाची 1 जागा
भारतीय नौकानयन महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथे एससीआय ग्रॅज्युएट मरिन इंजिनीअर्स (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.shipindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय नौकानयन महामंडळ, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी इलेक्ट्रीकल ऑफिसर पदाच्या 40 जागा
भारतीय नौकानयन महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथे करार पद्धतीने प्रशिक्षणार्थी इलेक्ट्रीकल ऑफिसर (40 जागा) या पदासाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही मुलाखत 8 जुलै 2015 रोजी होणार आहे. अधिक माहितीhttp://www.shipindia.com/careers/fleet-personnel या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

निटि मुंबई येथे फायर ऑपरेटर पदाची 1 जागा
निटि (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंड्रस्टीअल इंजिनिअरिंग) मुंबई येथे करार पद्धतीने फायर ऑपरेटर (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.nitie.edu या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या 18 जागा
कोकण रेल्वे प्रकल्पाकरिता ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेली आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांच्यासाठी कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (18 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती http://konkanrailway.com/english/current-notifications/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 224 जागा
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी वीज तंत्री (20 जागा), जोडारी (18 जागा), नळ कारागीर (40 जागा), रचना कारागीर (19 जागा), रंगारी सामान्य (15 जागा), ऋणपरमाणू यंत्रज्ञ (15 जागा), सुतार (15 जागा), रचना कारागीर (एक्स आय.टी.आय. फिटर) (20 जागा), दोरखंडारी (38 जागा), जोडणी (वायू आणि विद्युत) (24 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 1 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazgaondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सिडको, मुंबई येथे विविध पदाच्या 3 जागा
सिडको, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील फायर विभागामध्ये फायर स्टेशन ऑफिसर (2 जागा), सब ऑफिसर (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 1 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सिडको, मुंबई येथे विविध पदाच्या 84 जागा
सिडको, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील फायर विभागामध्ये फायरमॅन (78 जागा), ड्रायव्हर ऑपरेटर (6 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 1 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

आयबीपीएस यांच्यावतीने विविध पदे 
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) यांच्यावतीने आरआरबीमध्ये (आरआरबी-सीडब्ल्यूई-IV) गट-अ आणि गट-ब कार्यालयीन सहाय्यक (बहुउद्देशीय) या पदाच्या सामायिक भरती प्रक्रियेकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा कालावधी 8 जुलै ते 28 जुलै 2015 असा आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 1 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ibps.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई येथे ग्रंथालय परिचर/प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या 9 जागा
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर ग्रंथालय परिचर/प्रयोगशाळा परिचर (9 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 1 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती
http://jdhe2015.erecruitment.co.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


भारतीय रेल्वेमध्ये विविध पदाच्या 2786 जागा
भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या भरती मंडळाच्यावतीने विविध पदाच्या 2786 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येते आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://ahmedabad.rrbonlinereg.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सामान्य राज्य सेवा गट-अ अंतर्गत सॉलिसिटर (मुफसिल विवाद) पदाची 1 जागा 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सामान्य राज्य सेवा गट-अ अंतर्गत विधी व न्याय विभागाच्या सॉलिसिटर (मुफसिल विवाद) (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा गट-अ अंतर्गत विविध पदाच्या 3 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा गट-अ अंतर्गत पोलीस उपअधीक्षक/सहायक आयुक्त/बिनतारी संदेश (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या 18 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागातील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (18 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ अंतर्गत प्राचार्य पदाच्या 3 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील प्राचार्य (शिक्षण प्रशिक्षण शाखा) (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ अंतर्गत वरिष्ठ अधिव्याख्याता पदाच्या 33 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता (शिक्षण प्रशिक्षण शाखा) (33 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत अधिव्याख्याता पदाच्या 110 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील अधिव्याख्याता (शिक्षण प्रशिक्षण शाखा) (110 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015आहे. अधिक माहिती  http://www.mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे


बार्टी, पुणे अंतर्गत तालुका समन्वयक पदाच्या 200 जागा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत मानधन तत्त्वावर करार पद्धतीने तालुका समन्वयक (200 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे - कोकण(28 जागा), पुणे (35 जागा), नाशिक (30 जागा), औरंगाबाद (44 जागा), अमरावती (30 जागा), नागपूर (33 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 30 जून 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती https://barti.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बार्टी, पुणे अंतर्गत कार्यालयीन सहाय्यक पदाच्या 200 जागा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत मानधन तत्त्वावर करार पद्धतीने कार्यालयीन सहाय्यक (200 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. विभागनिहाय जागा पुढील प्रमाणे - कोकण(28 जागा), पुणे (35 जागा), नाशिक (30 जागा), औरंगाबाद (44 जागा), अमरावती (30 जागा), नागपूर (33 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 30 जून 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती https://barti.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य आभियानांतर्गत विविध पदाच्या 583 जागा 
राष्ट्रीय आरोग्य आभियान, राज्य आरोग्य सोसोयटी, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेविका(ANM) (298 जागा), आरोग्य सहाय्यिका (LHV) (151 जागा), औषध निर्माता (134 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांनी संबधीत जिल्ह्याच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय विहित नमून्यात अर्ज करावा. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 30 जून 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे विविध पदाच्या 23 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी (20 जागा), शिपाई/रखवालदार/स्वच्छक (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.raigad.nic.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम येथे विविध पदाच्या 24 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक (6 जागा), तलाठी (18 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती http://washim.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे लिपीक-टंकलेखक पदाच्या 12 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील लिपीक-टंकलेखक (12 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती http://parikshanashik2015.net या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे तलाठी पदाच्या 14 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी (14 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती http://hingoli.applygov.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा येथे तलाठी पदाच्या 21 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी (21 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा येथे तलाठी पदाच्या 8 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी (8 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जुलै 2015 आहे. अधिक माहिती या https://maharecruitment.mahaonline.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आस्थापनेवर विविध पदांच्या 62 जागा
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सरळसेवेने सिस्टीम मॅनेजर (01), मुख्य अग्निशमन अधिकारी (01), उपसचिव (01), सिस्टीम ॲनालिस्ट (01), स्तानक अधिकारी (02), उप स्थानक अधिकारी (01), ड्रायव्हर-कम-ऑपरेटर (09) आणि फायरमन (46) अशा एकूण 62 जागासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 16 जुलै 2015 असून याबाबतची जाहिरात 25 जूनच्या लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहितीसाठीwww.maharecruitment.mahaonline.gov.in यावर संपर्क साधावा. 


राष्ट्रीय संरक्षण अॅकडमीमध्ये (एनडीए) विविध अभ्यासक्रमाच्या 375 जागा
केंद्रिय लोकसेवा आयोगामार्फत राष्ट्रीय संरक्षण अॅकडमीमध्ये (एनडीए) विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी स्थलसेना (208), नौसेना (42), वायूसेना (70) आणि कॅडेट एन्ट्री स्किमसाठी (55) अशा एकूण 375 जागांसाठी सामुदायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 जुलै 2015 आहे. अधिक माहितीसाठी www.upsc.gov.in यावर संपर्क साधावा किंवा 20 जूनचा एम्प्लॅायमेंट न्यूजचा अंक पाहावा. 

भारत पेट्रोलियम कॅार्पोरेशन लि. कोचीसाठी विविध पदाच्या 73 जागा
कोची येथील भारत पेट्रोलियम कॅार्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीमध्ये केमिस्ट (ट्रेनी-06 जागा), जनरल वर्कमन (51), जनरल वर्कमन (ट्रेनी-16) अशा एकूण 73 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जुलै 2015आहे. अधिक माहितीसाठी www.bpclcareers.in यावर संपर्क साधावा किंवा 20 जूनचा एम्प्लॅायमेंट न्यूजचा अंक पाहावा. 

संरक्षण मंत्रालय, ऑर्डनंस इक्युपमेंट फॅक्टरीमध्ये विविध पदांच्या 153 जागा
भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत कानपूर येथील ऑर्डनंस इक्युपमेंट फॅक्टरीमध्ये वरिष्ठ नर्स (01), वॅार्ड सहायक (02), एलडीसी (14), स्टोअर किपर (04), फायरमन (01), कूक (01), सीएमडी (01), स्टाफ कार चालक (01), स्टेनोग्राफर (01), वेल्डर (01), कारपेंटर (01), लेदर वर्कर (10), फिटर (13) आणि टेलर (102) अशा एकूण 153 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज 27 जून ते 17 जुलै 2015 या दरम्यान मागविण्यात येत आहेत. अधिक माहितीसाठी www.oefkanpur.gov.in यावर संपर्क साधावा किंवा 20 जूनचा एम्प्लॅायमेंट न्यूजचा अंक पाहावा.

जिल्हाधिकारी परभणीकरिता तलाठी संवर्गाच्या 20 जागा
जिल्हाधिकारी परभणी उपविभागीय कार्यालयातील तलाठी संवर्गाच्या 20 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 4 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.parbhani.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी जालना आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक, तलाठी, चालक व शिपाई पदाच्या 34 जागा
जिल्हाधिकारी जालना कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 06, तलाठी (23), वाहन चालक (02) आणि शिपाई (03) या जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 3 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.jalna.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी नागपूर आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 12 तर तलाठी संवर्गाच्या 18 जागा
जिल्हाधिकारी नागपूर कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 12 तर उपविभागीय कार्यालयातील तलाठी संवर्गाच्या 18 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 6 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.nagpur.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी नांदेड आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 09 तर तलाठी संवर्गाच्या 40 जागा
जिल्हाधिकारी नागपूर कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 09 तर उपविभागीय कार्यालयातील तलाठी संवर्गाच्या 40 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. लिपिकसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 6 जुलै 2015 तर तलाठीसाठी 12 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.nanded.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

केंद्रिय लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक भविष्य निर्वाह आयुक्ताच्या 170 जागा
केंद्रिय लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक भविष्य निर्वाह आयुक्त पदाच्या 170 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 9 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.upsc.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.

जून,जुलै , २०१५ | संधी रोजगाराची | खात्री नोकरीची


रिजर्व बँक ऑफ इंडियात सहायक पदाच्या 504 जागा
भारतीय रिजर्व बँकेतील आस्थापनेवर सहायक पदाच्या 504 जागा भरण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 3 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.rbi.org.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.

जिल्हाधिकारी औरंगाबाद आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 7 तर तलाठी संवर्गाच्या 10 जागा
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 07 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शिवाय उपविभागीय कार्यालयातील तलाठी संवर्गाच्या 10 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 29 जून 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.aurangabad.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती वनविभागात वन निरीक्षकाच्या 27 जागा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांर्तगत विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची स्थापन करण्यासाठी अमरावती वनविभागात 27 वन निरीक्षकांच्या जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 25 जून 2015 असून अधिक माहितीसाठी http://forest.erecruitment.co.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी रायगड व पोलीस अधीक्षक आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 12 जागा
रायगड जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 12 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 30 जून 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.raigad.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी रत्नागिरी आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 9 तर तलाठी संवर्गाच्या 34 जागा
जिल्हाधिकारी रत्नागिरी कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 09 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शिवाय उपविभागीय कार्यालयातील तलाठी संवर्गाच्या 34 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 1 जुलै 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.ratnagiri.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा. 

जिल्हाधिकारी अहमदनगर आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखकाच्या 5 जागा
जिल्हाधिकारी अहमदनगर कार्यालयातील आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 05 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शिवाय सहजिल्हा निबंधक आस्थापनेवर एका जागेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 27 जून 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.ahmednagar.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.

अहमदनगर महापालिका/नगरपालिकामध्ये सहायक प्रकल्प अधिकारी, समुदाय संघटकाच्या 11 जागा
राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व राज्य नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील 
महापालिका/नगरपालिका/नगरपंचायतमध्ये कंत्राटी पद्धतीने मानधनावर सहायक प्रकल्प अधिकारी (06 जागा) आणि सुदाय संघटक (05 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 26 जून 2015 असून अधिक माहितीसाठी www.ahmednagar.nic.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.
नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पुणे येथे विविध पदाच्या 15 जागानॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पुणे येथे सहाय्यक (13 जागा), कनिष्ठ लघुलेखक (2 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जून 2015 आहे. अधिक माहिती http://recruit.ncl.res.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
केंद्रीय अबकारी, सेवा कर आणि सीमा शुल्क विभागीय कार्यालय, पुणे येथे विविध पदाच्या 34 जागा
केंद्रीय अबकारी, सेवा कर आणि सीमा शुल्क विभागीय कार्यालय, पुणे येथे कर सहाय्यक (9 जागा), लघुलेखक (9 जागा), हवालदार (16 जागा) ही पदे खेळाडू कोट्यातून भरण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जून 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.punecenexcise.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयांतर्गत विभागनिहाय विविध पदाच्या 269 जागापशुसंवर्धन आयुक्‍तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदाच्या विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : पुणे (15 जागा), मुंबई (1 जागा), नाशिक (2 जागा), औरंगाबाद (1 जागा), नागपूर(2 जागा) व लातूर (2 जागा). परिचर पदाच्या विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : पुणे (61 जागा), मुंबई (27 जागा), नाशिक (53 जागा), औरंगाबाद (19 जागा), अमरावती (5 जागा), नागपूर(36 जागा) व लातूर (10 जागा). रात्रपहारेकरी या पदाच्या विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : औरंगाबाद (2 जागा), लातूर (1 जागा). स्वच्छक/सफाई कामगार या पदाच्या विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : नाशिक (2 जागा). मजदूर पदाच्या विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : पुणे (8 जागा), औरंगाबाद (12 जागा), नागपूर(4 जागा) व लातूर (6 जागा). या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015 आहे. अधिक माहितीसाठी https://ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपल्पब्ध आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरविकास शाखा पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथे विविध पदाच्या 66 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरविकास शाखा पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथे राष्ट्रीय, राज्य नागरी उपजिवीका अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (30 जागा), समुदाय संघटक (36 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख पुणे 17 जून, सातारा 16 जून, कोल्हापूर 21 जून 2015 आहे. अधिक माहितीhttp://dao2015.erecruitment.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
भारतीय आयर्विमा महामंडळ, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी पदाच्या 918 जागाभारतीय आयर्विमा महामंडळ, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी (918 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 3 जून 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहितीसाठी www.licindia.in  http://www.licindia.in/careers.htm या संकेतस्थळावर उपल्पब्ध आहे. 
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नागपूर येथे विविध पदाच्या 15 जागापावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पश्चिम क्षेत्र कार्यालय नागपूर येथे डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रीकल) (11 जागा), डिप्लोमा ट्रेनी (स्थापत्य) (4 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 3 जून 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहितीसाठी www.powergridindia.com या संकेतस्थळावर उपल्पब्ध आहे.

उपलब्ध संधी !!! संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची


लोकसभा सचिवालय येथे सिक्युरिटी असिस्टंट ग्रेड-2 (सुरक्षा साहाय्यक) पदाच्या 12 जागालोकसभा सचिवालय येथे सिक्युरिटी असिस्टंट ग्रेड-2 (सुरक्षा साहाय्यक) (12 जागा) या पदासाठी माजी सेनादल कर्मचाऱ्यांमधून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 7 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.loksabha.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ओएनजीसी, मुंबई येथे पदाच्या 205 जागा ओएनजीसी, मुंबई येथे विविध विद्याशाखेच्या अ-I (72 जागा), अ-II (133 जागा) स्तरावरील नियमित पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 2 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ongcindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागा
न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 2 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.npcilcareers.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सीमा सुरक्षा दला मध्ये कॉन्स्टेबल (जीडी) पदाच्या 346 जागा
सीमा सुरक्षा दला मध्ये स्पोर्टस् कोटाच्या अनुसार महिला व पुरुष खेळाडूंची कॉन्स्टेबल (जीडी) (346 जागा) पदांसाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात 4 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.bsf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक अभियंता पदाच्या 74 जागाबृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अभियांत्रिकी विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक अभियंता (स्थापत्य) (50जागा), सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) (24 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 एप्रिल 2015 आहे. अधिक माहिती http://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

नाशिक महानगरपालिकेत विविध पदाच्या 201 जागांसाठी थेट मुलाखत
नाशिक महानगरपालिकेत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM), एकात्मिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण समिती, नाशिक यांच्या अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी (12 जागा), अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी (10 जागा), स्टाफ नर्स (60 जागा) फार्मासिस्‍ट (18 जागा), ए.एन.एम (86 जागा), लॅब टेक्निशियन (15 जागा) या पदांसाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मुलाखती दिनांक 9, 15, 23 व 24 एप्रिल आणि 2 व 9 मे 2015 रोजी घेण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीwww.nashikcorporation.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कर्मचारी निवड आयोगांतर्गत उप-निरीक्षक पदाच्या 2902 जागा 
कर्मचारी निवड आयोगांतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात उप-निरीक्षक (1706 जागा), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात उप-निरीक्षक (1101 जागा), दिल्ली पोलीस दलात उप-निरीक्षक (95 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 मार्च-3 एप्रिल 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://ssconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदाच्या 5 जागा
माझगाव डॉक लिमिटेड मुंबई मध्ये महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) (2 जागा), मुख्य व्यवस्थापक (मेक.) (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 26 मार्च 2015 रोजीच्‍या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

माझगाव डॉकमध्ये प्रशिक्षक पदाच्या 6 जागा
माझगाव डॉक लिमिटेड मुंबई मध्ये विविध ट्रेडच्या प्रशिक्षक (6 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात 26 मार्च 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, बांद्रा (प), मुंबई येथे अंगणवाडी मदतनीस पदाच्या 21 जागा
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, बांद्रा (प), मुंबई येथे प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी मदतनीस (21 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात 26 मार्च 2015 रोजीच्या सकाळ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. 

अपर कामगार आयुक्तालय, पुणे येथे विविध पदाच्या 54 जागा
अपर कामगार आयुक्तालय, पुणे या प्रादेशिक विभागातील लघुलेखक (निम्‍न श्रेणी) (1 जागा), लघुलेखक (1 जागा), लिपीक टंकलेखक (31जागा), शिपाई (20 जागा), स्वच्छक (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख10 एप्रिल 2015 आहे. अधिक माहिती www.adclpune15.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
भारतीय वायु सेना मध्ये विविध पदाच्या 47 जागा
भारतीय वायु सेना मध्ये विविध पदाच्या 47 जागासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख30 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 21-27 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

ओएनजीसी मध्ये विविध पदाच्या 873 जागा 
ओएनजीसी, डेहराडून मध्ये पदवीधर प्रशिक्षणार्थी अभियंता आणि जिओ-सायन्ससाठी गेट-2015 व इतर विविध पदाच्या 873 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 21-27 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015 आहे. अधिक माहिती www.ongcindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
कर्मचारी निवड आयोग मुंबई विभागासाठी विविध पदाच्या 32 जागा कर्मचारी निवड आयोग मुंबई विभागासाठी कोर्ट मास्टर (3 जागा), ग्रंथालय व माहिती सहायक (1 जागा), स्पीच थेरपी (1 जागा), तांत्रिक अधीक्षक (4 जागा), वन्यजीव निरीक्षक (1 जागा), कापड डिझायनर (2 जागा), वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (2 जागा), फिल्ड निरीक्षक (1 जागा), व्हीटीएस कन्सोल ऑपरेटर श्रेणी-II (9 जागा), वैज्ञानिक सहाय्यक (1 जागा), कनिष्ठ केमिस्ट (7 जागा), कनिष्ठ ग्रंथपाल (1 जागा) व इतर पदाच्या (4 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 एप्रिल 2015आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 21-27 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

माझगाव डॉकमध्ये कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी (वित्त) पदाच्या 11 जागामाझगाव डॉक लिमिटेड मुंबई मध्ये कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी (वित्त) (11 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 12 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांच्या 182 जागामहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सहायक संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय गट-ब, सह संचालक हिंदी/गुजराती/सिंधी साहित्य अकादमी गट-अ, सहायक प्रकल्प अधिकारी/संशोधन अधिकारी गट-अ (22 जागा), महिला व बाल विकास विभागातील निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी/अधिव्याख्याता/जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/अधीकक्ष/सांख्यिकी अधिकारी गट-अ (147 जागा), मराठी भाषा विभागातील अनुवादक (मराठी) भाषा संचालनालय गट-क (13 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 एप्रिल 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे वैद्यकीय सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत 1402 जागा
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे वैद्यकीय सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत वैद्यकीय अधिकारी (1402 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 14-20 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अभियंता सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत 475 जागा
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अभियंता सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत विविध विभागामधील अभियंता (475 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 14-20 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे विविध पदाच्या 46 जागावसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे विविध विषयांच्या सहाय्यक प्राध्यापक व इतर पदाच्या 46 जागांसाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 12 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.mkv.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदाच्या 46 जागाकेंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे स्टोअर्स ऑफसर्स (20 जागा), सहायक पब्लिक प्रॉसिक्युटर्स (22 जागा), सहायक सर्व्हे ऑफीसर्स (4 जागा ) यापदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अंतिम तारीख 14 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 14 फेब्रुवारी 2015 च्या महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रात आली आहे. अधिक माहिती http://upsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.